Tillfällig kamerabevakning i Linköping 27-28 november

Polisen i Linköping har beslutat att använda UAS (drönare) i samband med en trygghetsskapande och brottsförebyggande insats i centrala Linköping, med målet att reducera våld i krogmiljön.

Kamerabevakning genom UAS kommer att användas i de centrala delarna av Linköping från 27 november till 28 november, i enlighet med kamerabevakningslagen.

Polisen använder UAS, en obemannad flygfarkost med kamera, som ett komplement till den förstärkta närvaron som kommer att finnas i krogmiljön. Insatsen är en del av polisens arbete mot våld i offentlig miljö.

Syftet är att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet i områdena, eller att utreda och lagföra brott.

Kontakt för media:

Lokalpolisområdeschef Ann-Christine Rehnström, 010-566 7301.