Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Kävlinge

Polisbilar på rad utanför en fastighet i Arlöv.

Lokalpolisområde Kävlinge noterar sitt bästa samlade resultat sedan 2013 i årets trygghetsmätning.

Nu har resultatet för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. Lokalpolisområde Kävlinge som helhet förbättrar i år sitt totala index från 1,66 till 1,56 på en skala från 0-6 där ett lägre värde är bättre än ett högt. Utsattheten för brott har minskat totalt sett liksom den konkreta känslan av otrygghet. Uppfattningen om polisens agerande mot lokala problem har förbättrats. Kommunerna Burlöv, Lomma och Staffanstorp har förbättrat sina totalindex, medan Kävlinges är näst intill oförändrat, endast marginellt högre än i fjol.

- Det är väldigt glädjande att konstatera att tryggheten ökar bland medborgarna i lokalpolisområde Kävlinge. Även om till exempel oro för bostadsinbrott ökat i vissa delar och att buskörning med moped och mc generellt fortsatt ligger på en hög nivå, känner jag att vårt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete fortsätter att ge goda resultat och trygghet för medborgarna. Vi är väldigt glada för att få denna värdefulla feedback från medborgarna varje år så att vi kan fortsätta att utvecklas, inte minst för att fler ska uppfatta att polisen verkligen bryr sig om de lokala problemen, säger lokalpolisområdeschef Patrik Ahrlin.

Fakta lokalpolisområde Kävlinge:

  • Kommuner: Burlöv, Kävlinge, Lomma och Staffanstorp
  • Totalt antal utskickade enkäter: 2 700 
  • Antal inkomna svar: 1 686
  • Svarsfrekvens: 62,9 %

Mer detaljerad information

Resultatbilder, detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2021 – Lokalpolisområde Kävlinge.

Frågor från media hänvisas till respektive kommunpolis.