Trygghetsmätning 2021: Resultatet för lokalpolisområde Ystad

Österlen

De flesta av lokalpolisområde Ystads fem kommuner går framåt i årets trygghetsmätning, som på totalen har det bästa resultatet sedan 2013.

Nu har resultatet för 2021 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning sammanställts. För lokalpolisområde Ystad (kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad) kom 3 784 svar in, vilket innebär en svarsfrekvens på 63,6 procent.

Lokalpolisområdets totala indexvärde hamnar i år på 1,34, vilket är det lägsta och därmed bästa värdet sedan 2013. Utsattheten för brott är låg och den generella trygghetskänslan har ökat. Undantaget är tryggheten ute ensam sena kvällar, som ligger kvar på samma nivå som tidigare.

- Lokalpolisområde Ystad får i år sitt bästa totala resultat på flera år. Vi är glada för att vår goda samverkan med kommunerna och våra olika samverkanspartners genererar resultat och visar på att vi arbetar på rätt sätt. Vi har dock våra fortsatta utmaningar som vi fokuserar extra på, till exempel trafiken och det brottsförebyggande arbetet med våra ungdomar, säger biträdande lokalpolisområdeschef Frida Lovén.

Resultatrapport

Resultatbilder och en redogörelse för de olika kommunernas resultat finns i rapporten Resultat trygghetsmätning 2021 – Lokalpolisområde Ystad.

Frågor

Frågor från media besvaras av respektive kommunpolis och kommun i samverkan.