Uppdatering grovt rån i bostad

Polisen ser extra allvarligt på det grova rånet på Lavegatan i slutet på oktober, då en av gärningspersonerna avlossade ett skott i samband med händelsen.

Den 31 oktober vid 20-tiden skedde ett grovt rån på Lavegatan i Västerås, där en person som befann sig i en bostad blev rånad på smycken. Rånet genomfördes av flera gärningspersoner som med vapen och hot tilltvingade sig smyckena.

Polisen har sedan rånet vidtagit flera utredningsåtgärder och arbetet med att följa upp spår pågår fortsatt.

Polisen bedömer händelsen som extra allvarlig då en av gärningspersonerna som höll i ett skjutvapen avlossade ett skott i bostaden, där flera personer befann sig vid tiden för händelsen.  

Polisens bild, som utgår ifrån de åtgärder som vidtagits inom ramen för förundersökningen, är att skottet inte var riktat mot någon person i bostaden. Trots det ser polisen mycket allvarligt på det inträffade.

Polisen söker dig som har gjort iakttagelser eller har annan information att lämna om det aktuella rånet. En uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefulla och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information om händelserna, både före, under och efter det inträffade.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida "Tipsa polisen"