Utländsk konstellation döms för flertalet villainbrott i polisregion Öst

Omfattande utredningsarbete, där många olika polisenheter involverades, ledde till uppklarade brott som renderade i fällande domar.

Den 15 oktober dömdes två utländska medborgare till två år och tio månaders fängelsestraff i Eksjö tingsrätt. Männen dömdes för tio fall av inbrottsstölder, två fall av försök till inbrottsstölder samt ett fall av häleri. De dömda männen, som är i 35- respektive 40-årsåldern, utvisas även ur landet.

Dessa inbrott har mestadels varit kopplade till Jönköpings län samt Östergötland i polisregion Öst men de dömda männen har även begått brott i Örebro län. Inbrotten har skett i framför allt villor och den vanligaste tidpunkten har varit dagtid.

Männen greps i Nässjö i maj misstänkta för ett inbrottsförsök i en villa. Björn Borg, som är gruppchef för områdespolisen i Motala, har varit engagerad i ärendet.

– Vi fick ärendet via Noa (Nationella operativa avdelningen) som hade haft span på denna konstellation ett tag. Vi från Motala var engagerade i ärendet dels i ett spaningsskede men även efter gripandet i Nässjö, säger Björn Borg.

Lägenhet med stöldgods lokaliserades

Efter gripandet genomfördes en husrannsakan på en adress i Motala som visade sig vara utgångspunkten för denna konstellation. Björn Borg deltog vid husrannsakan.

– Lägenheten var organiserad som en brottscentral där männen sorterade, förpackade och distribuerade stöldgods. Det var olika stationer där godset var samlat. En plats för elektronik, en plats för guldsmycken, en plats för kontanter, en plats för alkohol och så vidare, säger Borg innan han fortsätter:

– Under mina år som polis har jag aldrig sett något så strukturerat och så mycket stöldgods i en lägenhet, säger Borg som arbetat inom polismyndigheten i över tio år.

Ytterligare en man påträffades

Vid denna husrannsakan påträffades en tredje man inne i lägenhet, även han är utländsk medborgare, som i sin tur kunde misstänkas för flera stölder. Den mannen dömdes 12 juli i Linköpings tingsrätt. Han är i 35-årsåldern och dömdes för fyra fall av stöld, straffet blev fyra månaders fängelsestraff. 

Många olika polisenheter har varit inblandade i dessa ärenden; Noas underrättelseverksamhet, Noas brottssamordningsfunktion, Noas spanverksamhet, region Östs brottssamordningsfunktion, områdespolisen i Motala, utredare i Eksjö samt utredare i Motala.

Stort utredningsarbete har genomförts

Beslagshanteringen och godsspårningen har tagit mycket tid samt energi. I dessa fall har det varit många beslagspunkter och många olika målsägare som drabbats av stölderna.

– Utredningsarbetet som följde blev gediget där vi hade flera utredare som slet med godsspårning och med att knyta gärningspersonerna till inbrotten. En omfattande utredning som gick i mål och även lyckosam på så sätt att många målsäganden fick sitt gods tillbaka, säger Björn Borg.

De som arbetat med utredningen har haft ett stort pussel att lägga. Utredarna Alice Gustafsson och Maria Hellström, båda verksamma i lokalpolisområde Motala, har arbetat med ärendet.

– Vi började med att försöka identifiera vilka inbrott som hade inträffat. Det gjordes bland annat med hjälp av godsspårning. Därefter började vi gå igenom de ärendena. Vad har vi för bevisning och vad kommer vi att behöva för att kunna knyta misstänkt till brottet?, berättar Hellström.

Gustafsson fyller i:

– Utgångsläget var att vi hade gods som kunde härledas till ett flertal inbrott. Det är en bra ingång men det krävs betydligt mer för att kunna knyta någon till ett inbrott. Fler personer kan vara inblandade och det behöver nödvändigtvis inte vara samma person som begår inbrotten som sitter på godset, säger hon.

GPS-spårning en av framgångsfaktorerna

Med hjälp av GPS-tömning kunde utredarna knyta ihop brottsplatser med misstänkta samt stöldgods.

– En av de viktigaste detaljerna vi fick var en GPS från den bil de misstänkta använt sig av, vilken en av de misstänkta ägde. Vi kunde med hjälp av GPS:en se hur gärningsmännens bil rört sig och därmed knyta dem till att de varit i närheten av brottsplatserna aktuellt datum och tid för inbrottsstölden. Under utredningsarbetet hittades även skospår som kunde knyta gärningsmännen till brottsplatserna, säger Alice Gustafsson.

En annan framgångsfaktor till uppklarnandet av brotten var viljan att ge de drabbade personerna upprättelse.

– Vi jobbar som alltid för att lagföra gärningspersonerna, men vi har ju såklart de drabbade personerna i åtanke. Vi vet sedan tidigare att de som drabbats av villainbrott kan må dåligt efter brotten då det är ett integritetskränkande brott, att någon eller några har tagit sig in i den drabbades hem, säger Hellström.

Gustafsson fyller i:

– Vi har försökt att spåra stöldgodsen noggrant för att de drabbade skulle få tillbaka sina privata ägodelar som stulits. Även om de drabbade får ekonomisk ersättning från sina försäkringsbolag går det inte att förbise affektionsvärdet, avslutar Gustafsson.

Kontaktperson för media:

* Björn Borg, gruppchef för områdespolisen i Motala.

* Maria Hellström, utredare i lokalpolisområde Motala.

Båda finns tillgängliga för intervjuer under tisdagen 16 november. För förfrågan om intervjuer, kontakta dennis.johansson-stromberg@polisen.se.