Utredning om saknat vapen

Den 4 november informerade ett upphandlat bevakningsföretag att ett vapen i deras ägo inte kan hittas.

Händelsen som inträffade i Polismyndighetens lokal i kvarteret Kronoberg är polisanmäld och utredningen sköts av avdelningen för särskilda utredningar.

Polismyndighetens säkerhetsavdelning har, tillsammans med företaget, vidtagit ett flertal åtgärder för att ytterligare stärka rutinerna kring vapenhanteringen. I och med att det är en pågående utredning finns det ingen ytterligare information som Polismyndigheten kan delge i nuläget.