Åtal om grova bidragsbrott och grovt bedrägeri i Stockholms län

Den 12 oktober åtalades åtta personer i ett omfattande assistansbedrägeri i Stockholms län. Åtalet som rör mångmiljonbelopp innefattar grovt bidragsbrott, medhjälp till grovt bidragsbrott, grovt bedrägeri och grovt penningtvättbrott.

Den huvudåtalade, en man i norra Stockholms län, misstänks på olika sätt ha gett överdrivna och felaktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och därmed behov av assistans.

Detta misstänks ha lett till felaktigt utbetalade belopp på upp till 18 miljoner kronor i assistansersättning. Det assistentbolag som arbetat åt honom har också ägts av nära anhöriga och flera av de som avlönats som assistenter har också varit anhöriga till mannen.

 Välfärdsbrott rör sig ofta om mångmiljonbelopp
– Det rör sig inte sällan om mycket stora penningbelopp när det gäller brotten mot våra väldfärdssystem. I detta fall har det misstänkta bedrägeriet skett under många år och flera personer omfattas i det nu väckta åtalet, säger Per Wedsmark, vid bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm.

Polisens bedrägerisektion, gruppen för väldfärdsbrott, vid regionala utredningsenheten i region Stockholm har arbetat med ärendet det senaste året och arbetet har bland annat inneburit att polisen spanat utanför mannens tillfälliga bostad i norra Stockholms län. Arbetet har lett till material som visar att mannens funktionsnivå är avsevärt högre än vad intygen beskriver. Detta har också styrkts genom bilder och filmer i beslagtagna mobiltelefoner.

Den brottsperiod som åtalet omfattar är åren 2011 till 2020. Under den aktuella perioden har mannen haft ett bedömt assistentbehov upp till över 20 timmar per dygn. Hjälpbehovet har bedömts som i det närmast totalt under vissa tidsperioder.

Förutom att ha lämnat oriktiga uppgifter om sitt hälsotillstånd och sina behov av hjälp har den assistans som getts inte heller utförts i den omfattning som uppgivits i assistansräkningarna.

En av de åtalade har långa tider befunnit sig utomlands
Mannen/brukaren har också varit utomlands under längre perioder och under denna tid har det tagits ut assistentersättning trots att assistenterna som uppgetts ha arbetat inte varit med utomlands.

Det har också kunnat visas på oegentligheter i den assistans som rapporterats in från familjemedlemmar. De har samtidigt som de uppgivit att de utfört assistentuppgifter jobbat på andra ställen eller ägnat sig åt andra dokumenterade aktiviteter.

Rättegången inleds den 9 november i Attunda tingsrätt.

De som åtalas

En person, den brukare som assistensen gällt, åtalas för grovt bidragsbrott och en person, brukarens fru åtalas för medhjälp till grovt bidragsbrott.

Två personer åtalas för grovt bidragsbrott alternativt grovt bedrägeri. Det är de två som varit ansvariga/ägt det assistansbolag som varit inblandad och där flera nära anhöriga till brukaren som behövt assistans arbetat/fått ersättningar. Ytterligare en person, också denna anhörig till den som fått assistans, åtalas för grovt bidragsbrott alternativt grovt bedrägeri då denne felaktigt fått och begärt ut ersättning.

Tre personer åtalas också för grovt penningtvättsbrott. De har i syfte att dölja pengarnas ursprung signerat oriktiga tidsredovisningar och upplåtit sina bankkonton för pengar/överföringar.