Åtalas för polismordet

I dag har åklagare väckt åtal om mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Enligt utredningen har inte mordet varit ett planerat dåd mot en polisman.

Områdespolisen sköts till döds sent på kvällen den 30 juni i år vid Höstvädersgatan på Hisingen i Göteborg.

Knappt två dygn senare greps och anhölls den 17-årige mannen som sedan häktades misstänkt för mordet.

– Vår uppfattning är att det inte varit tal om ett planerat dåd mot polismyndigheten eller polismannen, säger kammaråklagare Linda Wiking vid en pressträff på Polishuset i Göteborg under förmiddagen.

17-åringen är känd av polisen sedan tidigare och har knytningar till ett kriminellt nätverk i Biskopsgården. På kvällen den 30 juni befinner han sig vid Höstvädersgatan. Enligt utredningen är han där för att döda en eller flera av tre personer med koppling till ett rivaliserande kriminellt nätverk i området.

Det är vid ett efterföljande av en av dessa personer som först ett skott avlossas och träffar en fasad. Vid det fortsatta förföljandet möter polisen, som kommer på moped, den beväpnade gärningsmannen. Två skott avlossas – varav den ena träffar och dödar polismannen.

– Vi kan i dag inte säga om gärningsmannen såg att det var en polis, det hoppas vi kommer att framgå vid förhandlingen. Klart är att skotten riktas mot en person som kommer på en moped.

500 förhör första dygnet

En stor utredningsgrupp sättes igång under kvällen, för att ha möjlighet att inhämta så mycket uppgifter som möjligt i ett tidigt skede.

– Utredningsarbetet har bedrivits på samma sätt som vi alltid gör vid grova brott, med en metod som vi vet är framgångsrik. Självklart har det varit en speciell utredning, en av våra kollegor har mördats. Redan första dygnet fick vi in ofantliga mängder uppgifter och höll ungefär 500 förhör, säger polisens utredningsledare Anna Bergkvist, vid regionala utredningsenheten i region Väst.

– Vi har haft som mål att bringa klarhet i vad som skett och vem som kan ställas till ansvar för det här brottet. Min uppfattning är att vi nått fram dit. Nu får vi avvakta tingsrättsprocessen, fortsätter Anna Bergkvist.

Avgörande bevisning hittades av allmänhet

Att utredningen snabbt får upp ögonen för den misstänkte beror på fynd som allmänhet påträffar i ett skogsparti cirka 700 meter från brottsplatsen.  Det handlar om kläder och elsparkcykeln som mannen färdades på och ett munskydd. På munskyddet och kläder finns den misstänktes DNA. På kläderna finns även tändsatspartiklar. I samma skogsparti hittas även det vapen som användes vid skjutningen.

– Det är detta sammantaget som ligger bakom åtalet, säger Linda Wiking.

Arbetade med områdespolisverksamhet

Områdespolisen befann sig vid Höstvädersgatan i Biskopsgården för att arbeta brottsförebyggande den aktuella kvällen, så som många andra dagar i jobbet som områdespolis på Hisingen.

Att söka upp områden och platser där otrygghet och brottslighet är stor medför såklart en del risker, säger Erik Nord, polisområdeschef i Storgöteborg:

– Vi arbetar hela tiden med att utveckla metoder och arbetssätt för att möta de risker arbetet innebär. Och även om det regelbundet förekommer att vi möts av hot och våld, så är dödligt våld mot poliser mycket sällsynt.

– Mordet på vår kollega utgör här ett mycket tragiskt undantag, säger Erik Nord.