Extra kontroller av yrkestrafiken

Mellan den 11 och 17 oktober genomför polisen en nationell trafikvecka med inriktning yrkestrafik. Syftet med insatsen är att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler.

I fokus för polisens kontroller är den tunga trafiken. Det kontrolleras framför allt körkortsbehörigheter, fordons skick och vikt, lastsäkring och kör- och vilotider.

– Förare som inte får den vila de behöver är en fara både för sig själv och för andra trafikanter. Vid våra kontroller lägger vi därför stort fokus på att kontrollera att förare tar sina raster och har en tillräcklig dygnsvila, säger poliskommissarie Erling Andersson vid nationella operativa avdelningen.

Fokus på tillstånd

Extra fokus kommer också att läggas på att granska tillstånd och vilken typ av transport som utförs. Ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

Sedan en tid tillbaka har polisen också möjlighet att ta ut förskott avseende brott mot kör-och vilotider som riktar sig mot företag med hemvist utanför Sverige. Under veckan kommer polisen att se över denna möjlighet och intensifiera denna typ av åtgärd.

– Att vi nu kan kräva utländska företag på sanktionsavgift främjar trafiksäkerheten för alla. Syftet är att utländska förare ska ha rätt att ta ut sin normala veckovila på annan plats än i fordonet. Vi är positiva till att polisen utökar sina kontroller på vägen, säger Kenneth Fors, utredare på Transportstyrelsen.  

Yrkestrafiken påverkar trafiksäkerheten

Polisens kontroller är ett led i trafiksäkerhetsarbetet för att nå målen i Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Just yrkestrafiken har en betydande roll för säkerheten på vägarna, eftersom de har stor påverkan på hastigheten.

Enligt Trafikverkets mätningar kör ungefär 70 procent av yrkestrafiken fortare än hastighetsgränsen, vilket är alldeles för många och innebär allvarliga konsekvenser om olyckan är framme.

– Företaget har ett stort ansvar att se till att deras fordon följer aktuella hastighetsgränser och tar ansvar för sina trafiksäkerhetsavtryck. Det räcker inte med att hänvisa till föraren utan även företaget behöver säkerställa hållbara hastigheter. Det är en arbetsmiljöfråga men också ett ansvar att inte öka risken för skador hos medtrafikanter. Även transportköpare förväntas ställa krav vid upphandling och att avvikelser redovisas.  Trafikverket arbetar tillsammans med olika transportköpare för hållbara hastigheter, säger Maria Krafft, måldirektör Trafikverket.

– Yrkestrafiken sätter tempot i trafiken. Om de sänker hastigheten följer andra med. Vi uppmanar alla yrkesförare att vara förebild i trafiken. Om de inte lever upp till det får de räkna med att det kan rendera i böter eller sanktionsavgift, beroende vad de har gjort sig skyldiga till, avslutar Erling Andersson.

Relaterad information