Fleråriga fängelsestraff efter spaning mot öppen knarkhandel

Sommaren 2020 fick polisen in tips om att det skedde öppen narkotikaförsäljning i stadsdelen Bjurhovda i Västerås. Det var starten på ett omfattande spanings- och utredningsärende som lett till att flera personer nyligen dömdes till fängelse.

Polisens spaningsinsatser bekräftade tipsen om öppen narkotikaförsäljning i stadsdelen Bjurhovda. Försäljningen skedde öppet omkring Bjurhovda Centrum och bostadsområden, narkotikan som hanterades var främst hasch, tramadoltabletter och kokain. Polisen kunde också snabbt konstatera att försäljarna kändes igen från tidigare narkotikasammanhang.

– Med öppen narkotikaförsäljning försöker kriminella visa status, makt, och skrämma människor i området. Det kan påverka en hel stadsdel negativt och därför är det viktigt att polisen med kraft ingriper och utreder den här typen av systematisk brottslighet. Boende och andra personer som rör sig i en stadsdel, oavsett vilken det är, har rätt att känna sig trygga, säger Linda Hedmark, polisområdeschef i Västmanland.

Efter spaningsarbetet genomförde polisen ett flertal insatser mot personerna med koppling till narkotikahandeln. Vid en husrannsakan på en adress i Västerås hittade polisen 6000 tramadoltabletter, 12 kg hasch och en pistol med skarp ammunition intill. I en annan insats hittades 4,8 kg hasch i en bil med två personer i som kontrollerades av polisen. Totalt har cirka 150 gram kokain, 17 kg hasch, 3 kg marijuana och 10 000 tramadoltabletter beslagtagits under ärendets gång.

Pistolen hittades aldrig – flera dömdes ändå för grovt vapenbrott

Polisen har genom hela utredningen bedrivit ett omfattande analysarbete av spår och information för att säkerställa bevis och upptäcka nya brott. Under arbetet hittades filmklipp i olika mobiltelefoner där flera personer syns med samma pistol. Polisen kunde via filmklippen, där pistolen skjuts i luften med, och sakkunniga på Nationellt forensiskt centrum säkerställa att vapnet är äkta. Pistolen har ännu inte återfunnits men filmklippen, chattar och övrig bevisning räckte för att både Tingsrätten och Hovrätten senare skulle fälla fyra personer för grovt vapenbrott.

Samverkan avgörande för fällande domar

Polisinsatsen har i huvudsak genomförts av resurser på polisområdesnivå som haft bra stöttning av personal från lokalpolisområde Västerås. Utöver det har en samverkan skett med polisen på regional och nationell nivå. Det har inneburit att insatsen har kunnat använda sig av bland annat avancerad teknik, specialistkompetenser och helikopter. Polisen ser även stor framgång i samarbetet med Åklagarmyndigheten och Nationellt forensiskt centrum. Allt sammantaget har det goda samarbetet som skett på flera nivåer och med annan myndighet varit avgörande för att åtta personer nu dömts till sammanlagt 20 år och 8 månader i fängelse.

– Det finns flera viktiga delar i den här polisinsatsen: utredningen som lett till att flera personer har dömts till fängelse, narkotikan och vapen som tagits i beslag och analyserna som genererat i värdefull information som polisen arbetar vidare med.

– Vi har under en lång tid haft ett högt tryck mot grovt kriminella i hela Västmanland och det arbetet utförs inte av en enskild medarbetare eller enhet, utan av hela polisen som organisation, avslutar Linda Hedmark.

Läs också: Strukturerat och prioriterat arbete mot grovt kriminella i Västerås (polisen.se)

Några av fängelsedomarna kopplat till polisinsatsen

En man dömdes för narkotikabrott innehav (grovt), narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 5 år i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (grovt), narkotikabrott innehav (normalgraden) till 3 år 4 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden), grovt vapenbrott och andra mindre allvarliga brott till 2 år och 10 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 2 år och 8 månader i fängelse.

En man dömdes för narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt vapenbrott till 2 år och 8 månader i fängelse.

En man dömdes för två fall av narkotikabrott innehav (normalgraden) och grovt penningtvättbrott till två år och tre månader i fängelse.

En man dömdes för två fall av narkotikabrott innehav (normalgraden) och två mindre allvarliga brott till två år i fängelse.