Framgångsrik insats mot cykelstölder i Åre

Bild på fyra poliser vid Kabinbanan i Åre

Poliser från Åre som deltog i den brottsförebyggande insatsen

Det brottsförebyggande arbetet har bidragit till att antalet brottstillfällen minskat med 86 procent jämfört med förra året. 2021 anmäldes 5 cyklar stulna vilket är 25 färre än förra säsongen.

Den brottsförebyggande insatsen kom till efter att cyklar till ett totalt värde av drygt 1 000 000 kronor stals under 2020. Brottsplatserna varierade i både tid och plats men efter analyser såg man ett visst mönster vilket har använts i arbetet.

Insatsen har genomförts i hela Åre, från Björnen till Duved under den tid liftarna var öppna för säsongen.

- Grundkomponenterna i insatsen har varit kommunikation, information och samverkan med lokala aktörer och målet för säsongen 2021 var att minska antalet stölder med 50 procent, säger Andreas Zehlander, gruppchef vid polisen i Åre.

Insatsen har föregåtts av planering i flera omgångar vilket resulterade i en rad åtgärder, här är några exempel:

  • Informationsspridning i sociala medier vid flera tillfällen
  • Reportage i TV med över 3 miljoner tittare i räckvidd
  • Affischering om brottsförebyggande åtgärder på platser där en många cyklister kunde nås, exempelvis i liftar.
  • Samverkansmöten med olika aktörer exempelvis Svenska stöldskyddsföreingen, Destination Åre, hotell, cykeluthyrare, livsmedelsbutiker med flera.
  • Spaning
  • Synlighet genom uniformerad personal som gav tips och råd till cyklister
  • Cyklande poliser som pratade med cyklister om brottsförebyggande åtgärder
  • QR-koder som ledde till mer information hängdes på cyklar som ansåg vara lätta byten för tjuven
  • Närvaro på torget i Åre med uniformerad personal tillsammans med SSF i tält under cykelfestivalen

- Sammanfattningsvis nådde vi målet med råge! Vi konstaterar en minskning av antal brottstillfällen med 86 procent, tillgripet godsvärde är 89 procent lägre och 83 procent färre cyklar stals denna säsong, säger Mariana Handler, kommunpolis i Åre.

2020 2021
Tillgripna cyklar 30 5
Brottstillfällen 21 3
Tillgripet godsvärde 1 040 000 kr 118 000 KR

- Nu är cykelsäsongen avslutad och vi konstaterar att den viktigaste framgångsfaktorn för ett lyckat Brottsförebyggande arbete är sammarbete mellan polis, näringsliv och medborgarna. Det är en insats av hela samhället helt enkelt, säger Victoria Norman, områdespolis i Åre.