Omkomna kollegor hedras på minnesdagen

  • Polisens musikkår inleder minneshögtiden med en trumpetfanfar
    Polisens musikkår inleder minneshögtiden i Kungsholms kyrka i Stockholm med en trumpetfanfar. Bild: Polisen
  • Rikspolischef Anders Thornberg, prins Daniel, inrikesminister Mikael Damberg, säkerhetspolischef Klas Friberg, regionpolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Mikael Säll Lindahl.
    Rikspolischef Anders Thornberg, prins Daniel, inrikesminister Mikael Damberg, säkerhetspolisens dåvarande chef Klas Friberg, regionpolischeferna Klas Johansson, Carina Persson och Mikael Säll Lindahl. Bild: Polisen
  • Ljuständning vid polisens minnesdag
    Ordföranden för arbetstagarorganisationerna tänder ljus för 121 polisanställda som omkommit i tjänsten. Bild: Polisen
1/3

Idag den 2 oktober är det polisens minnesdag då vi särskilt uppmärksammar och hedrar alla de polisanställda som förlorat sina liv i tjänsten.

Polismyndigheten håller en tyst minut klockan 12.00 och flaggar med nationsflaggan under dagen. Anhöriga och kollegor är inbjudna till en förinspelad minneshögtid från Kungsholms kyrka i Stockholm med närvarande representanter från polisen, kungahuset och regeringen.

Polisens minnesdag, som inrättades 2019, hedrar anställda inom polisen som omkommit i tjänsten sedan förstatligandet 1965. Minnesdagen infaller den första lördagen i oktober varje år. Vartannat år anordnas en ceremoni.