Kameraövervakning med UAS

UAS kan komma att användas under insatsen vid matchen mellan IFK Göteborg och Djurgården.

Polisen har under vissa förutsättningar möjlighet att använda sig av kamerabevakning. Polisens kameraförmåga består bl.a. av fasta kameror som t.ex. sitter uppe på husfasader och drönare, s.k. UAS:er. I polisens operativa arbete kan kamerabevakning användas för att förebygga och utreda brott, men även i syfte att förhindra och förebygga störningar av allmän ordning och säkerhet. Kamerabevakningen i dessa sammanhang sker med stöd av kamerabevakningslagen (KBL).

Polisen beslutar själv

Tidigare behövde Polismyndigheten ansöka om tillstånd för att ha rätt att kamerabevaka, men sedan den 1 januari 2020 kan myndigheten själv besluta om när det finns ett behov av och förutsättningar för kamerabevakning. 

Polisområdeschefen Erik Nord har sedan tidigare beslutat om ett s.k. intresseavvägningsbeslut enligt 14 a § KBL för kamerabevakning med UAS i LPO Göteborg City. Beslutet gäller fram till mars nästa år och avser vissa utpekade situationer där man ser att UAS:er är ett verkningsfullt verktyg i Polisens arbete.

Kommenderingschefen har beslutat om UAS

En förutsättning för att kamerabevaka med UAS med stöd av 14 a § KBL är att bevakningsintresset (intresset av att kunna kamerabevaka) väger tyngre än integritetsintresset (den enskildes intresse av att inte bli bevakad). Beslutet omfattar bl.a. större musikkonserter och idrottsevenemang.

Torsdagens fotbollsmatch mellan IFK Göteborg – Djurgården är ett exempel på ett sådant evenemang. Kommenderingschef Theodor Smedius har beslutat att det finns skäl för att använda sig av UAS vid torsdagens särskilda händelse.