Länsstyrelserna och polisregion Mitt möttes i brottsförebyggande samtal

Ulf Johansson, regionpolischef Mitt, klädd i ljusblå polisskjorta.

Ulf Johansson, regionpolischef Mitt. Bild: Polisen/ Minna Ridderstolpe

Regionpolischef Ulf Johansson bjöd in Länsstyrelserna Gävleborg, Uppsala och Västmanland för att dela lägesbilder och föra strategiska samtal.

Under tisdagens förmiddagssmöte föredrogs lägesbilder och goda exempel från de olika verksamheterna rörande det brottsförebyggande arbetet.

– Det är viktigt att vi har en fördjupad gemensam lägesbild av våra verksamheter och det brottsförebyggande arbetet. Vi har flera prioriterade samverkansområden som våld i nära relationer, utsatta områden och trygghetsfrågor, säger Ulf Johansson, regionpolischef Mitt.

Polisregion Mitt presenterade också arbetet med utsatta områden samt vikten av det polisiära arbetet i glebygdsområden, brottsförebyggande strategier och Gryning Mitt som handlar om en satsning i arbetet med särskilt utsatta brottoffer i hemmet. Fokus ligger på de våldsamma förövarna. Visionen är noll döda, minskat våld och ökad trygghet.

Polisen representerades av bland annat regionpolischefen, biträdande regionpolischef, polisområdescheferna för Gävleborg, Uppsala och Västmanland. Länsstyrelserna representerades bland annat av landshövdingar och länsråd.

Det beslutades att mötet mellan regionpolisledningen och Länsstyrelserna kommer att bli återkommande på årsbasis och att de medverkande kommer att gemensamt sätta agendan för kommande samtal.