NTU - Brå:s nationella trygghetsundersökning

I veckan släppte Brå den nationella trygghetsundersökningen 2019-2020.

I den har de bland annat ställt frågor om hur man upplever tryggheten där man bor, om man utsatts för brott eller om man är orolig för att utsättas för brott och om man har förtroende för rättsväsendet.

I Jämtlands län har vi över tid en positiv trend gällande upplevd trygghet hos medborgarna. På kommunnivå varierar svaren och det är svårt att dra slutsatser om vad som orsakar den upplevda otryggheten, som finns både i tätorter och i glesbygd.

Det vi ser på länsnivå är att kvinnor i högre utsträckning känner sig otrygga att vistas ute sent på kvällen i det egna bostadsområdet.  

Förtroendet för rättsväsendet som helhet har ökat i samtliga kommuner jämfört med den förra undersökningen.

Vill du läsa mer så finns hela undersökningen på Brottsförebyggande rådets hemsida

Jana, Maria o Maria, kommunpoliser