Nya poliser provar arbetet som områdespoliser

Långsiktigt och brottsförebyggande arbete riktat mot ungdomar och gängkriminalitet. Från och med i höst får alla nya poliser i polisområde Stockholm nord arbeta en period hos lokala områdespoliser. Nästa år införs upplägget i hela Stockholm.

Beslutet att alla nyutexaminerade poliser ska rotera tre månader hos områdespoliser togs av ledningen i polisområde Stockholm nord i juni. De nya polisassistenterna placeras efter examen på ingripandeverksamheten i ett lokalpolisområde. Sedan tidigare ingår en period där de roterar hos utredningsverksamheten under det första året.

Polisområde Stockholm nord har infört initiativet på alla lokalpolisområden från i höst och nästa år är avsikten att hela regionen följer efter.

– Syftet är att stärka den brottsförebyggande förmågan på lokalpolisområdena, att öka kunskapen om områdespolisens uppdrag och arbetssätt, med fokus på samverkan och ungdomar, säger Mattias Tillberg, sektionschef i polisområde Stockholm nord som ingått i en arbetsgrupp.

Ett av områdespolisernas främsta uppdrag är att fånga upp ungdomar på väg in i kriminalitet, i nära samarbete med bland annat kommun och skolor.

I lokalpolisområde Vällingby har sex nya polisassistenter varit hos områdespolisgruppen sedan mitten av september.

– De nya poliserna får ökad förståelse för vår verksamhet. På ingripandeverksamheten blir du larmad ut på jobb, här styr du arbetet mer själv. De får öva på att lägga upp insatser, samverka med olika aktörer, utföra kontroller, vara på plats där folk rör sig och arbeta utifrån de prioriteringar som gäller, säger Sandra Tanase, tf gruppchef.