Omfattande säkerhetsarbete i samband med Malmöforumet

I helgen påbörjas arbetet med avspärrningarna. Avspärrningarna kommer att vara på plats till den 14 oktober. Säkerhetsarbetet får också stor påverkan på trafiken.

Den 13 oktober arrangeras Malmöforumet på Malmömässan. Ett stort antal stats- och regeringschefer kommer att delta i Malmöforumet, tillsammans med företrädare för internationella organisationer och den akademiska världen.

Polisens uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett säkert sätt samtidigt som påverkan på samhället blir så liten som möjligt. Uppdraget innefattar säkerheten kring Malmömässan, deltagarnas boende, samt deras transporter till och från flygplatsen, boendet och forumet. Polisen ska också säkerställa de grundlagsskyddade fri- och rättigheterna att uttrycka sin åsikt och se till att eventuella opinionsyttringar kan genomföras utan allvarliga störningar.

-  Vi är vana att arbeta med stora insatser och vi har många erfarna och kompetenta medarbetare som arbetar för att forumet ska kunna genomföras på ett säkert sätt, säger polisens kommenderingschef Mattias Sigfridsson.

Polisens säkerhetsarbete i samband med Malmöforumet innebär att flera platser, under perioden 9-14 oktober, kommer att spärras av och det kommer också att bli påverkan på trafiken. De platser som är aktuella är främst området runt Malmömässan och Malmö Live. Det kan också bli påverkan vid Malmö Airport och Kastrups flygplats i samband med att deltagarna landar. De vägar som påverkas är E65, Yttre ringvägen samt Pildammsvägen. Störst påverkan blir det den 12 och 13 oktober på morgonen och förmiddagen samt sen eftermiddag och tidig kväll.

- Vi arbetar för att inskränkningarna för den enskilde ska bli så små som möjligt, men man kan räkna med störningar om man ska resa till, från eller inom Malmö de här dagarna.

Malmöforumet är ett omfattande evenemang som kräver mycket logistik och polisen samverkar också med dansk polis eftersom vissa av deltagarna kommer att landa på Kastrups flygplats. Polisen får också stöd av Försvarsmakten som bland annat kommer att bistå polisen med att övervaka luftrummet. Försvarsmaktens stöd kommer att ske på olika sätt och därför kommer militär personal och militära fordon att kunna vara synliga under evenemanget.