Polisen anmäler sig själva efter uppgifter i media

I dagarna har det framkommit uppgifter där agerandet av polisens förhörsledare vid en uppmärksammad mordutredning kan ifrågasättas. Uppgifterna har inneburit att Polismyndigheten lämnat in en anmälan till särskilda utredningar.

I en granskning som Aftonbladet gör av Polismyndighetens agerande vid en mordutredning i Södermanland framkommer det i rapporteringen uppgifter som enligt Polisregion Öst bör utredas.

- Vi har följt rapporteringen kring det ärende som granskas och har då fått till oss uppgifterna om hur polisens utredare agerat vid förhörssituationer. Av det som framkommer i rapporteringen kan polisernas agerande ifrågasättas och vår bedömning var att det omedelbart behövde anmälas till särskilda utredningar för en oberoende bedömning om det kan röra sig om lagbrott eller tjänstefel, säger Carina Lennquist, biträdande regionpolischef i Polisregion Öst.

När ett ärende utreds av särskilda utredningar är det åklagare vid särskilda åklagarkammaren som tar beslut om förundersökning ska inledas. Detta gjordes under gårdagen vilket innebär Polisregion Öst inte kan kommentera ärendet ytterligare.

- Nu måste vi låta förundersökningen ha sin gång. Det är bra att uppgifterna kommit fram så att vi kan få en oberoende utredning av agerandet vid förhören. Sedan tidigare vet vi att bedömningen från särskilda åklagaren var att inget brott eller tjänstefel hade skett i hanterandet av vilka personuppgifter som framkom i utredningen, säger Carina Lennquist.

I granskningen framkommer kritik om hur polisen hanterat uppgifterna kring en person som själv beskriver sig som informatör och hur han efter det lever under hot. Polisens rutiner och arbetssätt gällande hantering av så kallade informatörer och personskyddsärenden är två områden där det råder mycket stor sekretess. 

- Verksamheten runt informatörer och de metoder som används ligger under hög sekretess då det bedöms vara skyddsvärd information. I och med att den är hemlig så kan jag inte gå in på några detaljer om hur och varför det har blivit som det har blivit i det här fallet mer än att konstatera att här har allt inte gått enligt plan. Här behöver vi alla som varit involverade ta till oss av kritiken och säkerställa att rutiner följs. Om det konstateras att inget tjänstefel är begånget behöver vi se över vad vi kan göra för att säkerställa att vi minimerar risken för att det händer igen, säger Carina Lennquist.

Kontaktperson för media

Carina Lennquist, biträdande regionpolischef Polisregion Öst.
För förfrågan om intervjuer, kontakta pressansvarig Tommy Thorngren