Polisen använder UAS under Malmöforumet

Översiktsbild över området där polisen kommer att använda UAS.

Översiktsbild över området där polisen kommer att använda UAS.

I samband med Malmöforumet kommer polisen att använda sig av UAS, det vill säga drönare försedda med kameror, i och omkring Malmö.

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med hjälp av UAS, kameraförsedda drönare, i samband med Malmöforumet. Polismyndighetens benämning för drönare är UAS (Unmanned Aerial System). UAS används i trygghetsskapande syfte för att kunna övervaka ett område från luften. Området framgår av kartan.

Beslutet som fattats gäller mellan måndagen den 11 oktober 2021 klockan 08.00 till och med den 15 oktober 2021 klockan 24.00.

Om kamerabevakning med UAS

  • Polisen har rätt att bedriva kamerabevakning av en plats dit allmänheten har tillträde endast om intresset av sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Polisen har även rätt att kamerabevaka i syfte att upprätthålla allmän ordning och säkerhet.
  • Polisen har också rätt att använda filmmaterial i utrednings- och lagföringsarbete. Materialet kan komma att användas som bevismaterial i en rättegång, vilket kan vara avgörande om det till exempel saknas vittnen.
  • Beslutet om kamerabevakning ger inte polisen rätt att filma in i bostäder eller på andra integritetskränkande platser, utan enbart på platser som är allmänna. Polisen flyger som utgångspunkt på hög höjd och där ingen personidentifiering sker.
  •  Läs mer om hur polisen behandlar personuppgifter.