Polisen har beslutat om en kravprofil för polisutbildningen

Polisen har beslutat att utveckla och förtydliga kraven som ska gälla för antagning till polisutbildningen.

Kravprofilen för sökande till grundutbildningen för att bli polis, är uppbyggd på tre delar, en psykologisk, en fysisk och en medicinsk del. I nuvarande beslut ingår de psykologiska och fysiska kraven, medan den medicinska delen av kravprofilen kommer längre fram i år eftersom den kräver mer omfattande utredning.

– Genom beslutet om kravprofilen utvecklar vi vår antagningsprocess ytterligare och tydliggör vilka krav som ska gälla för de som ska genomgå prövningen, säger polisens HR-direktör Henrik Dider.

Arbetet har föregåtts av en inventering inom polisen för att skapa en tydligare bild över vilka personliga egenskaper som anses nödvändiga för att en sökande ska kunna antas till polisutbildningen.

– Att vara polis är ett oerhört komplext yrke där du ställs inför många svåra situationer.  Därför är det viktigt att antagningskraven speglar kraven i yrket, säger Max Lutteman, nationell uppdragsledare för att attrahera och behålla.

Genom beslutet om kravprofilen vill polisen skapa utrymme för den utveckling som de som studerar på polisutbildningen får under utbildningsåren. De skaffar sig då den kompetens och erfarenhet som krävs för att ta examen och anställas som polisassistent. Implementeringen av beslutet genomförs av Plikt- och prövningsverket, som har uppdraget att pröva sökande till polisutbildningen.

– Utifrån beslutet kommer vi nu implementera Polismyndighetens kravprofil i våra systemstöd och metoder. Det arbetet sker i nära samverkan med Polismyndigheten, säger Anna Lipkin på Plikt- och prövningsverket.

Kravprofilen har utvecklats i samarbete med sakkunniga urvalsforskare, psykologer, läkare, poliser, Plikt- och prövningsverket med flera.

Personer med neuropsykiatriskt funktionshinder ges möjlighet till prövning

Under juli 2021 fattade polisen beslut om att ta bort den generella spärr som uteslöt personer med neuropsykiatriskt funktionshinder, NPF, i ansökan till polisutbildningen.
Plikt- och prövningsverket arbetar vidare med att se hur NPF-diagnoserna ska bedömas utifrån polisens beslut. Så snart det är klart kan personer med neuropsykiatriskt funktionshinder ges möjlighet till prövning med en individuell bedömning.