Polisen och kommunerna stärker samverkan

Regionpolischef Ulf Johansson samtalade med de tre kommunalråden Erik Pelling, Staffan Jansson samt Åsa Wiklund-Lång.

Diskussionen kring hur samverkan mellan polis och kommuner ska förbättras var konstruktiv när regionpolischefen Johansson samtalade med de tre kommunalråden Erik Pelling, Staffan Jansson samt Åsa Wiklund-Lång.

Polisen i region Mitt bjöd in de tre största kommunerna, Gävle, Västerås och Uppsala, för att utveckla den brottsförebyggande samverkan.

– Det görs mycket bra arbete men vi måste vässa vår förmåga att göra rätt saker för att nå det gemensamma målet med säkrare och tryggare samhällen, säger regionpolischef Ulf Johansson.

Målet med dagen var att starta en diskussion kring vad utanförskapet kostar samhället i ett längre perspektiv och hur polis och kommun, tillsammans kan motarbeta att unga fastnar i kriminalitet. Under torsdagens heldagsmöte föredrogs exempel och erfarenheter från de egna verksamheterna som rörde inte minst det brottsförebyggande arbetet.

– Det är imponerande hur mycket engagemang som finns och hur mycket arbete som görs i kommunerna, av och tillsammans, med våra medarbetare inom polisen. Nu vill vi ta ett steg längre och samla goda exempel, dela med oss av kunskap och bli ännu bättre, säger Johansson som särskilt pekar ut områden att samverka kring: nyrekrytering av kriminella, utsatta områden, kriminella nätverk samt särskilt utsatta brottoffer.

Polisen representerades av bland annat regionpolischefen, polisområdescheferna i Uppsala, Västmanland och Gävleborg, lokalpolisområdescheferna i Uppsala, Västerås och Gävle. Kommunerna representerades av bland annat av de tre kommunstyrelsens ordförande.

Dagen kommer att följas upp i kommuner och lokalpolisområden om ett halvår, då representanter ska återsamlas för att gå vidare med arbetet kring organisation, prioritering och rollfördelning.