Polisinsats vid fotbollsderby på Friends Arena den 3 oktober

Söndagen den 3 oktober, klockan 15:00, spelas det en fotbollsmatch på Friends Arena. Då kommer extra många människor att åka kollektivt eller på andra sätt ta sig till och från arenan. Det rör sig framförallt om området från Vasastan till Arenastaden.

Arrangören beräknar att 44 000 besökare kommer till arenan. Polisen arbetar tillsammans med arrangören och värnar om en positiv stämning för att gemensamt skapa goda förutsättningar för ett tryggt och säkert evenemang.

Kamerabevakning med UAS och kameravagn

Polismyndigheten har, i enlighet med kamerabevakningslagen (2018:1200), KBL, beslutat att kamerabevaka arenaområdet vid Friends Arena samt Odenplan och Vasaparken med intilliggande områden med UAS – Unmanned Aerial System (system för obemannade flygfarkoster) och kameravagn. Kamerabevakning med UAS kan vid behov komma att ske på platser inom de upptagningsområden som framgår av kartorna från klockan 12.00 till 22.00 respektive 11.00-16.00.
Karta över beslut kring arenaområdet
Karta över beslut kring Odenplan och Vasaparken

Frågor och information

Frågor från medier om polisens arbete besvaras under söndag den 3 oktober på telefon 010-56 373 53.

Mer information om evenemanget finns på www.friendsarena.se.
För eventuella förändringar och störningar i kollektivtrafiken se www.sl.se.