Resultat efter yrkestrafikveckan i Polisregion Stockholm och Gotland

Den 11-17 oktober genomförde polisen ökade kontroller gällande fordon som framförs i yrkestrafik. Arbetet är en del av det nationella trafiksäkerhetsarbetet som polisen i region Stockholm och Gotland bedriver.

Kontrollerna genomfördes genom fast och rörlig övervakning i regionen och fokuserade på fordon och förare av bland annat taxibilar, budbilar, lastbilar och bussar. Kör- och vilotider, fordons skick, fordons vikt, lastsäkring med mera kontrollerades för att trafikmiljön ska bli så säker som möjligt.

Under veckan har 188 lastbilar kontrollerats varav 14 stycken var utlandsregistrerade. 11 av förarna rapporterades för att inte följt reglerna gällande kör- och vilotid.

Fyra fall av olaga cabotage

Fyra fall av olaga cabotage uppdagades. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land.  Polisen har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område, dels för att transporterna ska vara trafiksäkra men också för att motverka osund konkurrens.

231 taxibilar kontrollerades under veckan och 42 av taxichaufförerna fick ordningsbot för olika typer av förseelser. 129 fordon i yrkestrafik rapporterades för att ha överskridit hastighetsbegränsningar.

18 lustgastuber i personbil

Under kontrollerna uppdagades även andra brott. Ett exempel på det är när en personbil kontrollerades med 18 lustgastuber i bagageluckan. En anmälan upprättades avseende brott mot lagen av transport av farligt gods.

Den nationella trafikveckan med fokus på yrkestrafik är en av många trafiksäkerhetsveckor som polisen genomför varje år. Under de andra veckorna ligger fokus på bland annat hastighet, nykterhet och brott på väg. Att ingen ska dö eller skadas i trafiken är visionen för polisens trafiksäkerhetsarbete.