Informationsmöte om polisutbildningen tillsammans med Arbetsförmedlingen

Samarbetet med Arbetsförmedlingen fortsätter och den 13 oktober hålls det andra informationsmötet i år. Syftet är att via Arbetsförmedlingen attrahera fler till att söka till polisutbildningen.

Den 13 oktober håller polisen och Arbetsförmedlingen ytterligare ett direktsänt webbinarium om polisutbildningen. Inför mötet har Arbetsförmedlingen skickat inbjudningar till sökande med rätt kompetens och som är lämpliga för antagningskraven till polisutbildningen.

– Vi såg att det fanns ett intresse hos Arbetsförmedlingens inskrivna arbetssökande att söka till polisutbildningen efter det första webbinariet i våras och vi vill därför fortsätta att attrahera fler till polisyrket. Vi ser det som ett mycket bra samarbete då polisen behöver fler poliser och samtidigt har Arbetsförmedlingen i uppdrag att få ut fler i utbildning, säger Elisabeth Paulson Ramel, nationell uppdragsledare, Chef- och medarbetarskap, HR.

Chatta med poliser

– Förra gången kom det in många frågor och att chatta med poliser var mycket uppskattat. Vi har nu bra möjligheter att slussa sökande till regionsansvariga för attrahera ute i landet. Där kommer man ha möjlighet att få en kontakt, ställa vidare frågor och stöd inför exempelvis prövningen, säger Gelavij Ayoubi, samordnare i arbetsgruppen på nationell nivå.

Chatten bemannas med tre poliser från olika regioner i Sverige. Målet är att samverkan ska bidra till att fler personer med rätt kompetens söker sig till framtidsyrket polis.