Samverkan och beslut inför Sirius-Malmö

Polismyndigheten och arrangören, i det här fallet IK Sirius, är överens om inriktning och villkorsgivning inför matchen IK Sirius och Malmö.

Polismyndighetens beslut gällande fotbollsmatchen IK Sirius och Malmö 30 oktober 15:00 på Studenternas IP, är i enlighet med Sirius förslag och efterföljande samverkan och dialog mellan polisen och klubben. Beslutet som fattats har meddelats IK Sirius.

Polismyndigheten bedömer alltid offentliga tillställningar fortlöpande för att se om och vilka problembilder som finns. Polisen och IK Sirius har under veckan samverkat inför matchen.  

Det är den som arrangerar en offentlig tillställning i form av ett idrottsevenemang som ansvarar för att det råder god ordning vid tillställningen. En polisiär resurs kommer finnas på plats för att vid behov stötta arrangören i det arbetet. Polisen har också i uppdrag att utreda brott som begås i samband med evenemanget.