Samverkan och beslut inför Sirius-Varberg

– Polisen och arrangören, i det här fallet IK Sirius, är överens om att idrottsevenemang ska vara trygga och säkra, säger Magnus Almerfors, operativ samordnare i lokalpolisområde Uppsala/Knivsta.

Polismyndighetens beslut gällande fotbollsmatchen IK Sirius-Varberg 16 oktober 17:30 på Studenternas IP är i enlighet med det förslag som klubben har presenterat.

– Representanter ifrån polisen och klubben har genom dialog delat lägesbilder för att få en samsyn inför matchen. Dialogen har varit positiv och polisen är nöjd med klubbens förslag på upplägg gällande ordning och säkerhet och har inga invändningar, säger Magnus Almerfors.  

Polismyndigheten bedömer alltid offentliga tillställningar fortlöpande för att se om och vilka problembilder som finns. Beslut som fattas kommuniceras alltid i första hand till arrangören.

– I det här fallet har IK Sirius delgetts det beslut som har fattats.

Polisen har inför matchen IK Sirius-Varberg arbetat på regional och lokal nivå enligt normala rutiner och främst med:

  • samverkan med arrangören
  • samverkan internt
  • riskbedömning

Det är den som arrangerar en offentlig tillställning i form av ett idrottsevenemang som ansvarar för att det råder god ordning vid tillställningen. En polisiär resurs kommer finnas på plats för att vid behov stötta arrangören i det arbetet. Polisen har också i uppdrag att utreda brott som begås i samband med evenemanget  

– Det är i grund och botten arrangörens ansvar att säkerställa att det råder god ordning och säkerhet vid tillställningen så alla besökare, funktionärer och aktiva kan vara trygga och säkra, avslutar Magnus Almerfors.