Skjutning mot byggnad i Skinnskatteberg

Polisen utreder en skjutning mot en byggnad i Skinnskatteberg.

Polisen utreder en skjutning efter att en eller flera okända personer skjutit mot en byggnad på Helmers Stig i Skinnskatteberg. Larmet om skjutningen inkom till polisen fredagen 15 oktober vid 22-tiden. Ingen person befann sig i byggnaden vid tidpunkten.

Polisen har genomfört en brottsplatsundersökning och vid den hittades bland annat kulhål i byggnaden och tomhylsor utanför. Vidare har polisen arbetat för att få tag på den eller de som är misstänkta för skjutingen. I nuläget är ingen misstänkt.

Byggnaden som besköts tillhör Skinnskattebergs kommun men polisen bedömer att skjutningen inte riktar sig mot kommunen. Vad som ligger bakom bedömningen kan polisen inte kommentera närmare med anledning av att förundersökning pågår.

Polisen söker dig som kan ha gjort iakttagelser i samband med skjutningen. En uppgift som du bedömer som ointressant kan för utredningen vara värdefull och polisen är högst angelägna om att få in all typ av information om händelsen, både före, under och efter det inträffade.

Tips och iakttagelser lämnas till polisen via 114 14 eller polisens hemsida "Tipsa polisen".