Tillfällig kamerabevakning i samband med hockeymatch i Linköping

Polisen har beslutat att använda kamerabevakning med drönare (UAS) som komplement till de poliser som arbetar med hockeykommenderingen i Linköping lördagen den 23 oktober.

Beslutet som fattats gäller den 23 oktober 2021. Kamerabevakningen kommer att ske genom användande av UAS, Unmanned Aerial System i området runt ishallen Saab arena.