Tillfälligt flygförbud under Malmöforumet

Karta över flygrestriktionsområde den 11-14 oktober.

Karta över flygrestriktionsområde den 11-14 oktober.

Transportstyrelsen har beslutat om ett tillfälligt förbud mot luftfart över Malmö under Malmöforumet.

Transportstyrelsen har, efter ansökan från Polismyndigheten, beslutat om förbud mot luftfart (tillfälligt flygrestriktionsområde) över Malmö med omnejd i samband med Malmöforumet samt andra evenemang som arrangeras den 12- 13 oktober 2021.

Förbudet gäller från den 11 oktober 2021 klockan 12.00 till den 14 oktober 2021 klockan 12.00 lokal tid.  (UTC 2021-10-11 kl.10.00 – 2021-10-14 kl.10.00).

Höjden för området är från marken upp till 4500 fot över havsytan (AMSL).

Den som exempelvis flyger drönare är skyldig att följa de lagar och föreskrifter som gäller för all luftfart. Överträdelse mot flygförbudet (restriktionsområdet) kan medföra böter.

Syftet med restriktionsområdet under Malmöforumet är att trygga säkerheten för arrangemanget samt att maximera polisens förmåga att övervaka arrangemanget utan störning från andra luftfartyg. Polisflyget kommer att verka inom området.