Trafikvecka inledd med fokus på yrkestrafik

Tungvecka

Nationell trafikvecka med inriktning på yrkestrafik. Bild: Lars Hedelin

Polisen i region Bergslagen genomför under vecka 41 ökade kontroller av fordon som framförs i yrkestrafik. Detta är en del i polisens nationella trafiksäkerhetsarbete.

Insatsen syftar till att upptäcka bristfälliga fordon och förare som bryter mot gällande regler. 

– Vi kommer genomföra flygande inspektioner av tungtrafik samt genomföra kontroller av fordon med farligt gods. Vanliga brister vi hittar när vi kontrollerar yrkesfordon är brister på kopplingsanordning mellan bil och släp, belysning, och lastsäkring. Så här års, i slutet av sommartrafiken är det vanligt att vi hittar brister på däcken, säger Thomas Ingvarsson, yrkestrafikpolis vid polisregion Bergslagen.

Extra fokus på tillstånd

Fokus kommer under veckan också ligga på att granska tillstånd och vilken typ av transport som utförs där ett av syftena är att eftersöka så kallade olaga cabotagetransporter. Cabotage innebär att transportföretag stationerade i ett EU-land under vissa förutsättningar har rätt att genomföra inrikestransporter i ett annat EU-land. Polismyndigheten har ett tydligt uppdrag att öka kontrollverksamheten inom detta område.

Upptäcker vi olaga cabotagetransporter resulterar det i en sanktionsavgift på 40 000 kr till företaget, berättar Thomas Ingvarsson.

Hastigheten är den största boven

Polisens kontroller är ett led i trafiksäkerhetsarbetet för att nå målen i Nollvisionen, att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Yrkestrafiken har en betydande roll för säkerheten på vägarna, eftersom de har stor påverkan på hastigheten.

Trafikverkets mätningar visar att ungefär 70 procent av yrkestrafiken kör fortare än hastighetsgränsen.

Vi har sett flera trafikolyckor med dödlig utgång den senaste tiden i vår region och det man kan säga gällande tung trafik är att hastigheten alltid är boven. Tunga fordon såsom lastbilar är oåtergivliga i en kollision och saknar deformationsförmåga. Det är hårda material som inte ger vika och all kraft tas upp av personbilar, avslutar Thomas Ingvarsson.