Tre av fyra i polisregion Syd uppger att de inte utsatts för brott

Något fler uppger att de känner sig trygga i sina bostadsområden ensamma ute på kvällarna och något fler svarar att de inte utsatts för brott det senaste året. Det visar årets trygghetsmätning.

Enkäten, som gick ut i slutet av sommaren, har skickats ut till 73 800 boende i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

– Polisen och kommunerna har en bra uppfattning om situationen i regionens kommuner men det är viktigt att årligen följa medbogarnas observationer för att tidigt upptäcka förändringar, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningen i polisregion Syd.

Det övergripande regionala resultatet visar att:

• De boende upplever färre problem där de bor jämfört med ifjol.

• Drygt tre fjärdedelar av de som svarat på enkäten uppger att de inte har utsatta för några brott det senaste året. Andelen är något högre än ifjol och den högsta sedan 2016.

• Andelen som utsatts för mängdbrott, det vill säga våld, stöld och skadegörelse tillsammans, ligger på 13 procent – vilket är den lägsta nivån sedan mätningarna började och en ytterligare förbättring jämför med ifjol.

• Något fler – både kvinnor och män – anger att de är trygga ute ensamma sent ute i sitt bostadsområde jämfört med ifjol.

• Andelen som anger att de tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen ligger på samma nivå som i fjol: 48 procent. Andelen som är direkt kritiska till polisens lokala arbete ligger på samma nivå som i fjol: 12 procent.

• Andelen som uppger att de anmäler brott de utsatts för ligger, precis som ifjol, på 36 procent.

– Att de boende tycker att vi bryr oss om de lokala problemen är väldigt viktigt och är ett bra betyg till vår samverkan med kommunerna för att reducera brott och andra problem. Varför inte fler anmäler att de utsatts för brott behöver vi ta till oss och fundera vidare över, säger Jarl Holmström, biträdande regionpolischef.

Undersökningen kommer nu att sammanställas och analyseras lokalt. De lokala resultaten kommer därefter att presenteras runtom i regionen från mitten av november.

– Det är främst de lokala resultaten, snarare än det regionala, som vi använder oss av i vårt fortsatta arbete tillsammans med kommuner och andra samarbetspartners. Trygghetsmätningen utgör en viktig del i den lokala lägesbilden, säger Jarl Holmström.

Fakta: Så används undersökningen

• Polisen i region Syd genomför årligen trygghetsmätningar i samtliga 58 kommuner i regionen nedbrutna i 244 områden.

• Frågeställningarna är utifrån fem huvudområden: ordningsstörningar, utsatthet för brott, oro att utsättas för brott, konkret otrygghet och polisens lokala agerande.

• Årets trygghetsmätning i region Syd har skickats ut till cirka 73 800 medborgare mellan 16 och 85 år.

• Den preliminära svarsfrekvensen är över 60 procent – vilket kan betraktas som mycket högt för en enkätundersökning av denna typ.

• Undersökningen görs tillsammans med de 58 kommunerna och genomfördes från mitten av augusti till början av oktober.

• Lokala resultat kommer att presenteras från mitten av november.

• Resultatet av trygghetsmätningen ses som aktuell operativ underrättelseinhämtning och ligger till grund för det gemensamma arbetet mellan polis, kommun och andra samarbetspartners under kommande år.