Trygghetsmätning 2021 – resultat för lokalpolisområde Södra Roslagen

Polisens trygghetsundersökning 2021 visar att invånarna i Södra Roslagen och de som vistas där känner sig mindre oroliga för att blir utsatt för inbrott samt mindre oro för att bli utsatt för våld i offentlig miljö i jämförelse med 2020 års mätning.

Andelen som är trygga i sitt bostadsområde under sena kvällar har ökat jämfört med 2020 års mätning, från 73 procent till 75 procent. Ett resultat som även är högre jämfört med snittet för region Stockholm vilket är 68 procent för år 2021. Däremot upplever kvinnor betydligt mer otrygghet än män under kvällstid, något som även är tydligt både regionalt och nationellt.

– Andelen som upplever oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall har minskat sedan mätningen förra året. Likaså minskar andelen som upplever problem med mörka områden, dålig belysning, klotter och olovlig trafik på gång- och cykelvägar, säger Jonas Nilsson, kommunpolis i Södra Roslagens lokalpolisområde.

Problematik kring berusade personer som stör ordningen samt narkotikamissbrukare på offentliga platser har en marginell ökning, en procent i lokalpolisområdet, men samtidigt på en nivå som är mycket lägre i jämförelse med snittet i region Stockholm.

Den närmaste tiden kommer polisen i Lokalpolisområde Södra Roslagen att analysera resultaten vidare tillsammans med våra fem kommuner, Vaxholm, Vallentuna, Danderyd, Österåker och Täby.

– De lokala resultaten kommer lokalpolisområde Södra Roslagen kommunicera i samverkan med respektive kommun i bland annat sociala medier, säger Jonas Nilsson, kommunpolis i Södra Roslagens lokalpolisområde.