Ulrika Sundström blir ny lokalpolisområdeschef i Karlstad

Bild av Ulrika Sundström

Bild: Lars Hedelin

Den 1 november tillträder Ulrika Sundström som lokalpolisområdeschef i Karlstad.

Ulrika har varit biträdande chef men har det senaste året haft rollen som tillförordnad lokalpolisområdeschef.

- Det känns både spännande och inspirerande att nu kunna axla rollen fullt ut. Jag känner mig hedrad att få företräda polisen på den här nivån, säger Ulrika Sundström.

Ulrika har en lång bakgrund inom Polisen. Hon började som civilanställd och sökte sedan in till Polishögskolan. Hon har jobbat både som ingripandepolis, som utredare på krimjouren och grova brott men kom sedan att ägna 10 år till arbetet som barnutredare. Chefsspåret startade då hon blev gruppchef för en utredningsgrupp i lokalpolisområde Karlstad och därefter som biträdande chef för lokalpolisområdet.

Vad vill du göra för medborgarna i lokalpolisområdet?

- Jag vill öka tryggheten för medborgarna i alla våra fem kommuner och jag vill att man ska känna förtroende för polisen och vår verksamhet. Jag vill att medborgarna ska märka av vår närhet genom att vi är så synliga och tillgängliga som möjligt, det är viktigt. Men lika viktigt är att vi har en god förmåga att utreda brott och att vi tillhandahåller den service som ligger i uppdraget. Polisen är till för alla!

Vad blir ditt första fokus?

- Initialt handlar det om att vi tillsammans måste reflektera över vad vi hittills åstadkommit och vad som redan fungerar bra - samtidigt måste vi se över vad som behöver utvecklas. Samhället och brottsligheten ändras över tid och vår verksamhet måste hela tiden anpassas till att möta nya krav. Jag ser behov av att vi arbetar än mer med det brottsförebyggande arbetet, och då med extra fokus på barn och unga. Som polisanställda behöver vi alla se oss som brottsförebyggare oavsett vilken grupp eller nivå vi arbetar på.

Vad vill du göra på längre sikt för att medborgarna ska fortsätta känna sig trygga?

- Ett av våra absolut viktigaste uppdrag är att fortsätta arbetet mot målet att vi inte ska ha något utsatt område - varken i lokalpolisområdet eller i polisområdet i stort. Nationellt är det stort fokus på den grova brottsligheten, ofta kopplad till de särskilt utsatta områdena. Problematiken finns inte bara i våra större städer utan drabbar även mindre städer och samhällen och sprider otrygghet. Här har polisen en viktig roll, men som i allt vårt arbete bygger det på samverkan med andra aktörer i samhället. Vi har ett bra samarbete men det ska vi också fortsätta att utveckla.  De grövre brotten tar mycket resurs men det är också viktigt att inte glömma vardagsbrottsligheten som drabbar många människor. Det finns många olika skäl till att söka kontakt med polisen – men oavsett skäl vill jag att man bemöts professionellt och med respekt, det tror jag skapar trygghet. Jag tycker också att det är viktigt att fortsätta arbeta med förtroende och tillit mellan medarbetare och chefer för att bli ett ännu starkare lag som jobbar mot vårt gemensamma mål att våra medborgare ska känna sig trygga.