Utökat polissamarbete med Finland

Inrikesminister Mikael Damberg står bredvid Lars Öberg, LPO-chef östra Norrbotten.

Inrikesminister Mikael Damberg och Lars Öberg, LPO-chef östra Norrbotten. Bild: Magnus Carlborg.

Ett nytt avtal med Finland gör att polisen i östra Norrbotten och norra Lappland snabbare kan få förstärkning från finska kolleger vid akuta händelser.

Det utökade samarbetet innebär att svensk och finsk polis ska kunna arbeta på andra sidan gränsen även vid hastigt uppkomna händelser i de kommuner som ingår i samarbetsavtalet. I Sverige gäller det händelser som inträffar i kommunerna Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå. I Finland är det kommunerna Enontekis, Kolari, Muonio, Pello, Torneå och Övertorneå.

 – Får vi till exempel en akut händelse i Haparanda kan vi med stöd av avtalet snabbare få förstärkning från kollegerna i Finland. Det här avtalet skapar ytterligare möjligheter för både oss och för den finska polisen, men det innebär inga skyldigheter. Vi förfogar fortfarande över våra egna resurser och får vi en begäran från Finland beslutar vi själva om vi har möjlighet att bistå, säger Lars Öberg, chef för lokalpolisområde östra Norrbotten.

 Syftet med avtalet är att ytterligare effektivisera polissamarbetet mellan Sverige och Finland och underlätta bekämpandet av grov brottslighet. 

– Avtalet är ett stort och viktigt steg i samarbetet mellan våra länder. Tryggheten ökar för såväl medborgarna i Sverige som Finland med en god och förtroendefull grannsamverkan, säger Håkan Wall, chef för den internationella enheten vid Noa.

Avtalet undertecknades i dag av inrikesminister Mikael Damberg och Finlands inrikesminister Maria Ohisalo.

Sverige har sedan tidigare ett utvecklat polissamarbete med Finland som rör planerat polisarbete, bland annat genom Prüm-rådsavtalet.