Varannan lastbil hade brister

På bilden ser man en polis som undersöker en lastbil från undersidan.

Polisens fordonstekniker Jimmy Jonsson undersöker en lastbil i samband med en fordonskontroll under den gångna trafikveckan.

Mellan den 11 och 17 oktober genomförde polisen en nationell trafikvecka med inriktning mot tung yrkestrafik. I region Öst, som består av Sörmland Östergötland och Jönköpings län, kontrollerades 113 lastbilar. Nästan hälften av dem hade tekniska brister.

I fokus för polisens kontroller var körkortsbehörigheter, fordonens skick, vikt, lastsäkring och kör- och vilotider.

-Är man yrkesförare med förarkort så går det inte att skylla på bristfällig utbildning. Man vet vad som gäller och görs övertramp är det medvetet, säger polisinspektör Dennis Örnborg från Norrköpings lokalpolisområde.

De tekniska bristerna var av varierande art, allt mellan en trasig lampa och helt felaktiga bromsar. I två fall fick fordonen körförbud.

-Att få körförbud på ett tungt fordon är allvarligt. Det känns inte bra. Överlag känns det som att allt fler fordon körs med brister enligt den sammanställning som vi har gjort, fortsätter Örnborg.

Vidare kontrollerades kör och vilotider. Dessa är viktiga både för förarna själva och medtrafikanter. I nästan 25 procent av fallen fanns det anmärkningar mot innehållet i färdskrivarna.

Enligt trafikverket körde 70 procent av de tunga fordonen för fort vid undersökningar 2018, det borde ha varit tvärtom. Yrkestrafiken bör vara ett föredöme som dämpar hastigheten.

-Vi vet att det går fort därute men den här veckan var det färre fortkörare än så. En slump eller inte. 15 av 113 bötfälldes, alltså långt under det som Trafikverket uppgav från sin undersökning 2018, säger Dennis Örnborg.

Kontaktperson: Per Lange 0105669454