Ytterligare frihetsberövanden efter Trojan Shield

Ytterligare misstänkta har gripits efter den internationella insatsen Trojan Shield. Hittills har nu 168 personer frihetsberövats i svenska ärenden med hjälp av bevisning från den krypterade tjänsten Anom.

Anom var en krypterad plattform som användes av kriminella och som i det dolda administrerades av FBI. Sverige hade ett nära samarbete med FBI i insatsen Trojan Shield och fick ta del av information från FBI som rörde brottslighet med kopplingar till Sverige.

Under den dolda operationen kunde polisen i Sverige, med hjälp av informationen, sammanlagt frihetsberöva 155 misstänkta till och med den 7 juni i år när Anom släcktes ner av FBI. Därefter har polisens arbete fortsatt och ytterligare 13 misstänkta har frihetsberövats, därtill är ett 10-tal personer internationellt efterlysta.

Utesluter inte fler gripanden

 – Insatsen bedrevs under lång tid underrättelsebaserat och vi frihetsberövade de aktörer vi bedömde viktigast. I takt med att arbetet fortskrider har vi identifierat ytterligare ett antal individer och hittills har 168 misstänkta frihetsberövats och fler gripanden kan komma längre fram, säger Ted Esplund, kommissarie vid underrättelseenheten på Noa.

 Underrättelseenheten vid Noa, polisens nationella operativa avdelning, ledde insatsen i Sverige. Men det operativa arbetet utfördes till stor del i polisregionerna och i samtliga sju polisregioner pågår nu ett intensivt utredningsarbete.

Bevisning från flera håll

– Vi har mycket information, både från Anom, Encrochat och även Sky ECC och från annat polisiärt arbete som gör att vi kan bygga utredningar med bevisning från flera håll. Polisregionerna arbetar hårt för att kriminella aktörer i nätverken ska lagföras. Några utredningar har redan gått till åtal och flera åtal i hela landet är att vänta inom de närmaste månaderna, säger Ted Esplund.