34 ungdomar rapporterade i brottsförebyggande insats

  • Bild inifrån en polisbil.
    Bild: Polismyndigheten
  • Bild på tillslag av narkotika.
    Bild: Polismyndigheten
  • Bild på en beslagtagen joint.
    Bild: Polismyndigheten
1/3

Under vecka 35 genomförde polisen i Stockholms city en uppsökande och offensiv insats mot ungdomar.

Insatsen genomfördes av lokalpolisområde Norrmalm där Stockholms stadsdelar Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm samt Lidingö stad ingår. Under den fem dagar långa insatsen prioriterades hög närvaro vid så kallade hot spots i centrala Stockholm för att uppsöka ungdomar i brottsförebyggande syfte samt att lagföra de ungdomar som begår brott.

Narkotikarelaterad brottslighet dominerade
34 ungdomar rapporterades för totalt 37 brott varav majoriteten var narkotikabrott genom innehav samt eget bruk.

- Flera av de rapporterade var sedan tidigare ostraffade och förekom inte i våra register, säger Mohammad Rahnama, som arbetar på Norrmalmspolisen och var chef för insatsen.

Samverkan med ungdomsjouren och landstinget
I de fall patrullerna misstänkte att ungdomen som påträffades var under 18 år genomfördes samverkan med Ungdomsjouren och landstinget. Polisen kontaktar även vårdnadshavare till de misstänkta ungdomarna och skriver en orosanmälan till socialtjänsten.
En ungdom omplacerades på jourhem med anledning av att man misstänkte att denne utsattes för misshandel i hemmet.