Beslut om begränsning av OH-flaggor på match

Polismyndigheten är ytterst ansvarig för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet i samhället och har därför beslutat om begränsning av användandet av så kallade OH-flaggor vid en fotbollsmatch mellan Sirius och Norrköping den 22 september.

– Alla vill förstås ha säkra, trygga och stämningsfulla idrottsarrangemang. Det är positivt med engagerade supportar och hög stämning, men om säkerheten inte kan garanteras har polisen en skyldighet att agera. Det här handlar inte om ett förbud utan om en begränsning, säger Anders Ternström, chef för rättsenheten i polisregion Mitt.

I beslutet från polisregion Mitts rättsavdelning gällande fotbollsmatchen den 22 september kl.19.00 på Studenternas IP i Uppsala mellan Sirius och Norrköping framgår att banderoller, OH-flaggor och liknande föremål, i form av tygstycken eller annat material, som kan användas för att underlätta maskering får föras in på arenan endast om det sker före publikinsläpp och föremålet sätts upp på läktarens framkant.

Genom flertalet observationer har det konstaterats att tygstycken som förs in på arenor av enskilda åskådare används för att dölja hantering av pyroteknik. Polisen har dessutom vid ett flertal tillfällen kunnat konstatera att enskilda individer maskerar sig under dessa tygstycken. Maskeringen, som är olaglig, omöjliggör identifiering och därmed lagföring då de maskerade personerna därefter eldar bengaliska facklor.

Med pyroteknik avses här pyrotekniska varor som utan tillstånd av Polismyndigheten innehas eller används på idrottsanläggningen. Exempel på pyrotekniska varor är nöjesfyrverkerier som raketer, bengaliska eldar och fyrverkeribomber. Det kan också handla om röksignaler, nödraketer, nödbloss, knallskott och lysraketer samt konstgjorda blixtar och andra pyrotekniska sceneffekter. Till pyrotekniska varor hör även exempelvis tomtebloss och isfacklor.

Generellt är det så att den som anordnar en offentlig tillställning, till exempel en fotbollsmatch, ansvarar för att det råder god ordning vid tillställningen. Det slås fast i 2 kap 16 § ordningslagen. Anordnaren kommer därmed med förslag på åtgärder för detta, i dialog med Polismyndigheten. Om anordnaren vidtar åtgärder som Polismyndigheten bedömer som tillräckliga, bör det inte vara nödvändigt att förändra villkoren. Om Polismyndigheten däremot bedömer att åtgärderna inte är tillräckliga för att se till att eventuella ordnings- eller säkerhetsproblem inte uppstår, kan myndigheten utfärda ytterligare villkor, eller ändra tidigare villkor.

Exempel på sådana åtgärder kan vara utökat antal ordningsvakter, visitation i olika former, ändrad utformning av insläpp eller publikneddragningar om situationen kräver det - beroende på problembild och hur evenemangen tidigare genomförts.