Användningen av bevakningskameror vid Busstorget i Östersund förlängs

Kamerorna har varit i bruk sedan i slutet av november förra året och de kommer att finnas kvar till 20 januari 2022.

Bevakningskamerorna finns runt Busstorget och i de centrala delarna av Östersund. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra samt upptäcka brott och ordningsstörningar. Bildmaterialet skapar bättre förutsättningar att kunna utreda och lagföra brott.

- Vi har haft stor nytta av kamerorna i utredningsarbetet. Exempel på brott där filmerna har använts är den grova mordbranden på Prästgatan. Vi har även nyttjat filmerna för att utreda våldsbrott, skadegörelse, snatterier och stölder. Ett exempel på det senare är en cykelstöld som klarades upp på någon timme, säger Åsa Söderkvist, Tf chef för Lokalpolisområde Östersund.

I och med det senaste beslutet kommer kamerorna att finnas kvar över årsskiftet. Polisen i Jämtland fortsätter jobba för en lösning som innebär att kamerabevakningen permanentas.