Fel i trafikförordningen kan ha orsakat felaktiga avgifter

På grund av ett fel i trafikförordningen kan vissa parkeringsanmärkningar under perioden 1 december 2020 till och med den 31 maj 2021 ha saknat stöd i lag.

De parkeringsanmärkningar som berörs gäller överträdelsepunkterna 30, 31, 34, 35 och 37. Anmärkningen ska antingen ha utfärdats under perioden den 1 december 2020 till och med den 31 maj 2021 eller därefter om den lokala trafikföreskriften antogs under den period som trafikförordningen var felaktig.

Kommuner får meddela särskilda trafikregler genom lokala trafikföreskrifter. Vid överträdelse av dessa kan kommunen utfärda parkeringsanmärkningar. På grund av felet i trafikförordningen har kommuner inte haft samma befogenhet att anta lokala trafikföreskrifter som i vanliga fall. Det har fått till följd att kommunerna endast fått tillåta stannande/parkering genom lokala trafikföreskrifter, men att det saknats befogenhet att förbjuda stannande/parkering.