Flest rapporterade i region Mitt under trafikveckan

Under den nationella trafikveckan rapporterade region Mitt flest hastighetsöverträdelser. Sammanlagt bötfälldes drygt 2100 personer.

Mer än hälften av alla som färdas i trafiken kör lite för fort, de flesta mellan 6-9 km/h. För att rädda liv är det därför avgörande att sänka medelhastigheten på vägarna. Ett led i polisens arbete för att öka trafiksäkerheten är trafikveckorna, som genomförs med jämna mellanrum och med olika fokus.

2120 personer bötfälldes

Under vecka 37 genomfördes en trafikvecka med fokus hastighet, och insatsen har varit lyckad i region Mitt. Sammanlagt rapporterades 2120 personer för hastighetsöverträdelser, fler än i någon annan region, och 580 av dessa överträdelser, cirka 27 %, var inom intervallet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Genom att ha en låg toleransnivå mot de lägre hastighetsöverträdelserna kan vi bidra till att nå de nationella gemensamma målen mot Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafiken. Även små hastighetsöverträdelser spelar roll för att de har stor påverkan på medelhastigheten, säger Maria Rosander, samordnare för trafiken i region Mitt.

Narkotikabrott och vapen

Vid kontrollerna upptäcktes även narkotika, vapen och efterlysta personer.

– Ett aktivt arbete i trafiken leder till att vi uppdagar annan brottslighet. Det handlar inte bara om drogpåverkade förare som kommer bort från våra vägar utan det försvårar även för den organiserade brottsligheten att använda vägnätet för att transportera vapen och narkotika. Att jobba nyfiket i trafiken har brottsförebyggande effekter, avslutar Maria Rosander.

Resultat trafikvecka hastighet i region Mitt, vecka 37

Hastighet 6-9 km/h Narkotika Vapen Efterlysta
2120 580 51 2 2