Fördjupad samverkan mellan aktörer inför Malmöforumet

Inför Malmö internationella forum för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism har berörda samhällsaktörer samlats och samtalat kring olika scenarion.

Statliga myndigheter, regionala och kommunala organisationer samt företrädare för olika företag i Malmö och Skåne har sedan tidigare lång och god erfarenhet av samverkan och gemensamma nätverk rörande olika frågor.

Representanter för bland andra Polismyndigheten, Försvarsmakten, Malmö Stad, Region Skåne, Skånetrafiken och Länsstyrelsen Skåne vässar nu tillsammans sitt förberedelsearbete inför Malmöforumet.

– Att träffas och diskutera olika möjliga scenarion ger oss en möjlighet att lära av varandra, få en ökad förståelse för våra olika ansvarsområden och en gemensam bild av arbetet framåt, säger stabschef Patrik Johansson från Polismyndigheten.

– En tät samverkan inför Malmöforumet skapar trygga förutsättningar och är av stor vikt för samarbetet och kommunikationen mellan olika samhällsaktörer under själva forumet, säger Patric Nilsson, stabschef från Räddningstjänsten Syd.

Den 13 oktober genomförs forumet på Malmömässan och ett stort antal stats- och regeringschefer, samt företrädare för såväl den akademiska världen som internationella organisationer förväntas delta. Polisens uppdrag är att säkerställa att forumet kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt för både tillresta deltagare och boende och besökare i Malmö.