Internationell insats mot illegala vapen

Tre polismän kontrollerar tre bilar på en väg.

Kontroller som genomfördes under insatsen vid gränsen till Norge.

I en internationell insats mot gränsöverskridande grov brottslighet genomförde Polisen och Tullverket tusentals kontroller vid gränsstationer runt om Sverige. Totalt kontrollerades omkring 1 600 fordon och över 1 800 personer.

Under fyra dagar i september genomförde Polismyndigheten och Tullverket utökade gränskontroller mot illegala skjutvapen, sprängmedel, narkotika samt illegal immigration inom ramen för en årligen återkommande internationell insats i samverkan med Europol, där totalt 27 länder deltog.

Polisarbetet i Sverige bedrevs underrättelsebaserat och under insatsen genomfördes kontroller av omkring 1 600 fordon och över 1 800 personer vid gränsstationer i samtliga polisregioner. Kontrollerna resulterade i beslag av bland annat tre elchockvapen och fyra tårgasburkar. Kontrollerna resulterade också i fyra fall av misstänkt människohandel och närmare 40 personer avvisades vid gränsen.

Utöver de utökade gränskontrollerna beslagtogs närmare 60 vapen, knivar och andra farliga föremål, varav 31 handeldvapen och nio jaktvapen, under samma dagar runtom i landet i polisens ordinarie verksamhet.

– De flesta illegala vapen som vi anträffar i Sverige, är vapen som har smugglats in i landet. Det gör att den här typen av internationella insatser och kontroller vid gränsen är viktiga för att stoppa vapnen från att komma in i landet. Men arbetet under dessa dagar visar att kontrollerna inne i landet också är viktiga för att vi ska lyckas hitta illegala vapen, säger Bengt Grönlund, Nationella operativa avdelningens (Noa:s) operativa ledare för insatsen.

Fakta om den internationella insatsen

Insatsen leddes av Europol och genomfördes inom ramen för EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal threats), som är EU-projekt där medlemsländerna samarbetar mot samhällshotande och gränsöverskridande brottslighet. Den här insatsen inriktade sig framförallt mot illegala skjutvapen, sprängmedel, narkotika samt illegal immigration, som är några av EU:s prioriterade brottsområden.

Totalt deltog 17 EU-länder:

Bulgarien, Danmark, Frankrike, Grekland, Italien, Kroatien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike.

Utanför EU deltog 11 länder:

Albanien, Bosnien, Nord Makedonien, Serbien, Montenegro, Kosovo*, Schweiz, Moldavien, Ukraina och USA

*Kosovo har utropat sig som självständigt enligt FN regler och har erkänts som egen stat av Sverige och ett hundratal andra länder.

Europols pressmeddelande:
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/330-arrests-during-eu-wide-joint-action-days