Lätta på gasen och rädda liv!

Polisen genomför en nationell trafikvecka mellan den 13 och 19 september i syfte att öka trafiksäkerheten på våra vägar. Du kan bidra genom att följa skyltad hastighet.

Under veckan kommer polisen att genomföra ett ökat antal hastighetskontroller runtom i landet. Syftet med polisens trafiksäkerhetsarbete är att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Enligt forskningen är hastigheten en av de faktorer som påverkar mest hur allvarliga konsekvenser en trafikolycka får. Det handlar både om skador hos den som färdas i ett fordon, men även hos oskyddade trafikanter som t ex cyklister eller gående.

Behövs en attitydförändring

– Frågan är varför inte alla följer skyltad hastighet när vi vet att det räddar liv? Det behövs en attitydförändring, det ska vara socialt oacceptabelt att köra för fort, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.

Dödsfall i vägtrafikmiljön kan drabba vem som helst. Mellan januari och juli 2021 har 93 personer omkommit i trafiken.

– Det är nästan fyra gånger så många som antalet avlidna till följd av skjutningar under samma period (25). Vi alla behöver hjälpas åt att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken och ett enkelt sätt att göra det är genom att följa skyltad hastighet, säger Ursula Edström.

Enligt Trafikverket kör ungefär hälften av alla fordonsförare för fort. Ursäkterna är mångfaldiga: Man har bråttom, följer hellre trafikrytmen än att hålla skyltad hastighet eller tycker att några få kilometer i timmen för fort inte spelar någon roll.

– Det är svårt att förstå att även några få km/h spelar roll. En krock i 85 km/h istället för 80 ökar risken för dödliga skador med 20 procent, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Hjälp oss att rädda liv

Under förra trafikveckan bötfälldes rekordmånga personer för hastighetsöverträdelser, detta trots att polisen gick ut med information om ökat antal kontroller i förväg. 8762 personer körde för fort, 2185 i spannet 6-9 km/h över tillåten hastighet.

– Olycksrisken ökar även vid små hastighetsöverträdelser. Vi hoppas att vi den här gången rapporterar rekordfå personer. Helst inga alls. Följ skyltad hastighet och hjälp oss att rädda liv, avslutar Ursula Edström.

Zhero – samverkan för att nå Nollvisionen

I samverkan med Trafikverket och en rad andra aktörer ingår polisen i initiativet Zhero. Syftet är att öka förståelse och acceptans för trafiksäkerhetsåtgärder och vad som är ett trafiksäkert beteende för att nå målen i Nollvisionen. Genom stärkt kommunikation kan trafiksäkerhetsfrågan också lyftas högre på samhällsagendan.

Zheros webbplats