Många inbrott i företagsbilar i polisregion Öst

Polisens tips till företagare efter att nya stölder av tankkort och serviceböcker upptäckts.

Den senaste veckan har över 100 företagsbilar drabbats av skadegörelse och inbrott i polisregion Öst. Majoriteten av dessa har inträffat i Norrköping, Linköping samt Eskilstuna. Det är ett stort antal olika företag som blivit utsatta för brotten.

Det vanligaste tillvägagångssättet är att en eller flera gärningspersoner krossar fordonens sidorutor för att sedan stjäla serviceböcker och/eller tankkort samt pinkod som förvaras i exempelvis handskfack eller solskydd.

Dessa inbrott sker främst kvälls- och nattetid när företagens anställda inte är på plats.

Polisen har genomfört brottsplatsundersökningar på platserna för att söka spår. Vidare så görs andra utredningsåtgärder som att tala med drabbade och undersöka om det finns vittnen till händelsen.

Polisen arbetar för att förebygga och utreda brotten men behöver hjälp att sprida information som försvårar att liknande brott sker.

Här är polisens tips och råd till företag:

* Förvara inte tankkort eller serviceböcker i bilarna.

* Ha inte koderna till korten nedskrivna och förvarade i bilarna.

* Tänk på var fordonet parkeras. Parkera gärna fordonet i ett inhägnat område om det är möjligt. Skulle parkeringen vara kamerövervakad är det att föredra.

* Skulle din företagsbil drabbas av inbrott är det viktigt att spärra tankkortet så fort som möjligt.

* Blir du utsatt för brott gör en polisanmälan.