Mänskliga kvarlevor identifierade

De mänskliga kvarlevorna som anträffades utanför Hultsfred den 6 september 2021 har identifierats.

De mänskliga kvarlevorna tillhör en kvinna i 20-års ålder som anmäldes försvunnen från Hultsfred 22 maj 2019. 

Polisen inledde vid anträffandet av de mänskliga kvarlevorna en förundersökning med rubricering mord. Ärendet rubriceras som mord med anledning av att omständigheterna kring hur kvinnan avlidit är oklara.

När den anträffade kvinnan försvann 22 maj 2019 hanterades ärendet först som ett försvinnande för att cirka två veckor senare övergå till en förundersökning med rubricering människorov.

Utredningsåtgärderna i denna förundersökning ledde inte fram till att kvinnan kunde anträffas.

Förundersökningen leds av polisens förundersökningsledare Niclas Juneskog.

Anhöriga har underrättats om anträffandet och identifieringen.

Eventuella frågor från media besvaras av polisens presstalesperson Robert Loeffel 010-56 22144.