Ny kommunpolis i Eskilstuna

Elin Johansson, ny kommunpolis i LPO Eskilstuna från augusti 2021.

Elin Johansson, ny kommunpolis i LPO Eskilstuna från augusti 2021.

Elin Johansson tar över som kommunpolis i Eskilstuna efter Peter Sigurd som haft rollen som tillförordnad sedan januari i år.

Sedan den 16 augusti är Elin Johansson ny kommunpolis i Eskilstuna. Elin har tidigare arbetat både som ingripandepolis och områdespolis i Eskilstuna. De senaste 3,5 åren har Elin däremot arbetat på Eskilstuna kommun som preventionssamordnare inom ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). En helt ny tjänst som hon var med och startade upp.

– Jag är verkligen glad för att få tillträda tjänsten som kommunpolis i Eskilstuna. Det är en ansvarsfull tjänst där jag vill finnas för medborgarna och vara engagerad och tillgänglig. Med min bakgrund från både polisen och kommunen hoppas jag kunna tillföra nya perspektiv i utvecklingen med det brottsförebyggande arbetet, säger Elin.

Tjänsten på kommunen innebar en hel del samverkan mellan Länsstyrelsen och med andra samordnare i länet, med kampanjinsatser, utbildningar och föreläsningar. Det blev många möten med ungdomar och politiker. Erfarenheter och kontaktnät som hon nu kan tillföra till sin nya tjänst som kommunpolis.

Längtan tillbaka till polisen gjorde att Elin sökte tjänsten och hon är entusiastisk över att äntligen få komma igång med arbetet med allt vad det innebär.

– Som kommunpolis är man navet i samverkan med bland annat kommunen och ska driva polismyndighetens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete på både kort och lång sikt. Jag brinner för samverkan och tycker att det är viktigt att lära känna sin kommun för att förstå båda sidor. Det är härligt att vara tillbaka. Uttrycket ”en gång polis, alltid polis”, det stämmer på mig, berättar Elin.

Elin är ingen ny bekantskap för polisen i Eskilstuna. Både genom hennes tidigare tjänst som polis men även genom hennes senaste tjänst på kommunen.

– Jag är mycket glad att få välkomna Elin tillbaka till polisen. Elin är skicklig på att bygga relationer och lägger stor vikt vid god kommunikation och samverkansklimat. Hon har också många goda idéer och tankar om hur vi kan utveckla det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Eskilstuna, säger lokalpolisområdeschef Christer Sjöqvist.

– Peter Sigurd har varit kommunpolis för både Strängnäs, som är hans ordinarie roll, och för Eskilstuna sedan i januari då Thomas Bergqvist bytte uppdrag inom polisområdet. Peter har gjort det mycket bra och ska ha ett stort tack. Elin och Peter kommer att ha ett nära samarbete och stödja varandra i det dagliga arbetet framöver, avslutar Christer.