Polismyndigheten välkomnar 17 nya poliser

Den 24 september tog 17 studenter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen examen. Ytterligare 75 stycken befinner sig just nu i utbildning.

– Jag vill gratulera våra studenter till examen, ni är efterlängtade. Arbetet för att bli fler poliser fortsätter med oförminskad kraft. Det sker framförallt genom grundutbildningen till polis, men även genom den funktionsinriktade polisutbildningen som fyller en viktig roll för att säkra prioriterade funktioner i verksamheten, säger rikspolischef Anders Thornberg.

75 personer går i dag den funktionsinriktade polisutbildningen och Polismyndighetens ambition är att fler ska antas kommande år. Utbildningen riktar sig både till anställda inom Polismyndigheten och externa sökande. Antagningsprocessen till kommande utbildningsstart pågår fram till vecka 48.

Fördelning över landet:

Region Bergslagen – 5 stycken

Region Mitt – 2 stycken

Region Syd – 2 stycken

Region Stockholm – 4 stycken

Region Öst – 1 stycken

Region Nord – 1 stycken

Region Väst – 2 stycken

 

Den funktionsinriktade polisutbildningen är ytterligare en väg till att bli polis, utöver grundutbildningen. Utbildningen riktar sig till erfaren personal i prioriterade funktioner och personer med specialistkompetens, för att täcka identifierade behov i verksamheten. Utöver de krav som ställs i grundutbildningen ska även särskilda krav på akademisk bakgrund och arbetslivserfarenhet vara uppfyllda för att kunna antas. Den är ett komplement till grundutbildningen till polis, som utgör basen för polisrekryteringen.