Ny vägledning ska minska risken för konsthandlare att utnyttjas för penningtvätt

En ny vägledning har tagits fram för att öka kunskapen hos personer som bedriver yrkesmässig verksamhet med konstverk om hur de kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättslagen omfattar sedan tidigare ett stort antal företagare men 2020 skärptes lagen för att även inbegripa konsthandlare. Målet med vägledningen är att bidra till en ökad förståelse för regelverket och därmed minska riskerna för att konsthandlare utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Eftersom konsthandlare identifieras som en grupp som riskerar att utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, är det viktigt att informera denna grupp av företagare, säger Karin Hylander, gruppchef för Samordningsfunktionen*.

– Konsthandlare behöver information om vilka högrisksituationer och varningssignaler som kan vara kopplade till deras verksamhet. De behöver även information om vilka skyldigheter de har enligt penningtvättslagen, säger Karin Hylander.

De som omfattas av lagen kan till exempel vara konstgallerier, auktionshus, konstnärer, återförsäljare av konstverk, och förvarare av konstverk. Med konstverk avses bland annat målningar och skulpturer av marmor, gips, brons, keramik, glas, silver, guld, textil och trä.

Bakom vägledningen står Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism där bland annat Finanspolisen och länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland ingår.

Vägledning om penningtvätt och finansiering av terrorism till konsthandlare

*Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.