Polisen medverkar på West Pride

Prideflagga

West Pride i Göteborg pågår med massor av programpunkter mellan den 27 september och den 3 oktober och polisen är självklart på plats.

Polisen har en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Grundläggande fri- och rättigheter som demokrati, rättssäkerhet, allas lika värde och allas rätt att bli behandlade som individer på lika villkor ska värnas inom hela Polismyndigheten.  

– Det övergripande målet med vår medverkan i West Pride är att öka förtroendet för polisen. Vi ska vara en polis för alla. Om vi syns och är aktiva i frågor som rör allas lika värde hoppas vi bidra till att kunskapen om polisens demokratiska uppdrag ökar, säger Pernilla Bergman, bitr. chef på polisens HR-avdelning.

Polisen finns i Pride Park

Pride Park kommer i år att vara i Eriksbergshallen. Parken är öppen lördagen den 2 oktober och söndagen den 3 oktober. Polisen finns på plats med en monter.

– Vi kommer att ha personal på plats som kan svara på frågor om rekrytering, hatbrott och frågor om polisen i största allmänhet. Vi har med ett spel där en får lära sig mer om rättsprocessen vid en polisanmälan och ett annat spel där en får reflektera över de olika förutsättningar personer i samhället har t.ex. utifrån kön eller hudfärg. Det kommer även att finnas aktiviteter för barnen, säger Hilda Axelsson, polisens arbetsgrupp för Pride i region Väst.

Polisens program i Pride House

Polisen i region Väst har en programpunkt med på Pride House i år. Det är Emma Andersson som arbetar för att få fler att bli poliser i polisområde Fyrbodal och Pernilla Bergman på HR-avdelningen som kommer att prata på temat Vem du än är, vem du än ska bli – du behövs!

– Vi planerar för en föreläsning och förhoppningsvis samtal om polisens demokratiska uppdrag och hur viktig det är för oss att vi är en polis som speglar hela samhället, säger Pernilla Bergman.

Polisen programpunkt är söndagen den 3 oktober kl. 12.00 på Röhsska museet på Vasagatan 39 i Göteborg. Kom i god tid eftersom antalet platser är begränsat.

Här hittar ni hela programmet i Pride House

Polisens arbete mot hatbrott

Polisen arbetar för att redan vid polisanmälan ta reda på om ett brott har hatbrottsmotiv. I flera län finns det speciella hatbrottsutredare som driver utvecklingen av arbetet mot hatbrott

Därför jobbar polisen med hbtq+ frågor

Polisens uppdrag är att värna demokratin, allas lika värde och likhet för lagen. Vi är en polis för alla.

I juni 2020 utsåg regeringen Polismyndigheten till en strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter. I uppdraget ingår att identifiera och redovisa utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som polisen genomför under 2020–2022.

Polisen och Barnombudsmannen får nya hbtq-uppdrag